Legatadministration

Opbygning

Funktionaliteten i administrationsdelen er opbygget i en Windows applikation omkring skærmbilleder med menupunkter øverst og med lister/bånd til venstre, der gør det nemt at orientere sig i systemet og i den enkelte ansøgning.

Ansøgninger

Denne menu giver adgang til liste over ansøgninger. Den enkelte ansøgning, som en ansøger har "indsendt" til systemet via webportalen, kan vælges fra listen og behandles, vurderes, godkendes/afslås mv. se figur 2. På skærmbilledet findes menuer, som godkenderen kan anvende til at se ansøgerens indtastede oplysninger, godkende mv. Menuerne kan opsættes afhængigt af hvilket formål ansøgningen knytter sig til.

Formål

Denne menu giver adgang til liste over oprettede ansøgningsformål. Formål anvendes til at gruppere ansøgninger, og et formål oprettes med parametre, som validerer ansøgningen, når en ansøger indtaster sine oplysninger. Figur 3 viser skærmbilledet for et enkelt formål. Gruppe ansøgning: Denne menu giver adgang til liste over oprettede gruppeansøgninger. Gruppeansøgninger anvendes til at samle ansøgninger, som fonden ønsker, at interessenter udtaler sig om og evt. prioriterer.

Gruppeansøgning

Dette bånd giver angang til en liste over oprettede gruppeansøgninger. Gruppeansøgninger anvendes til at samle ansøgninger, som fonden ønsker at interessenter udtaler sig om og evt. prioriterer.

Online brugere

Denne menu giver adgang til liste over og informationer om de ansøgere, som selv har oprettet sig via web portalen.

Godkend ansøgninger

Denne menu giver adgang for fondes godkendere til liste over ansøgninger, som er klar til godkendelse. Generelt vil der under hver af de ovenfor nævnte menuer/skærmbilleder findes dedikerede underskærmbilleder, hvor yderligere data kan ses og behandles.

Systemet understøtter også opbygning af avancerede søgninger, som kan gemmes og genbruges for hurtige daglige filtreringer af ansøgningsdata, og alle data kan nemt eksporteres til Excel.

Transaktioner og korrespondance

I administrationsmodulet kan alle transaktioner og evt. korrespondance ses på den enkelte ansøgning.

Ved behandling af ansøgninger kan der sendes mails til ansøgeren om forhold, der skal uddybes, om ansøgningen er afvist, imødekommet mv. Standardmails kan gemmes som skabeloner, der kan åbnes i Word med mulighed for at flette med relevantefelter samt evt. editering. Det er ligeledes muligt at sende mails ud til en gruppe af ansøgere. Korrespondencen gemmes på ansøgeren.

Afslutning

Når en eller flere ansøgninger er færdiggjort af webansøgere og evt. en ekstern interessent har været ind over og prioriteret ansøgningerne i forhold til hinanden, kan fondsadministrationen færdigbehandle ansøgningerne dvs. fonden imødekommer eller afviser, udbetaler og indberetter til Skat.

Ansøgeren kan endelig afslutte forløbet med at uploade en rapport og anfører et regnskab via webportalen, og ansøgningen får status "Afsluttet".

Har du spørgsmål til OnlineLegat?

Kontakt os

Peter Olufsen

smartphone+45 2524 4999

mailE-mail

Bliv ringet op

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig {gdpr1}

keyboard_arrow_up